GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Kierownik GOPS

Kierownik GOPS


Do zadań Kierownika należy:

- zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do funkcjonowania i realizacji zadań GOPS,
- ustalenie strategii realizacji zadań powierzonych GOPS,
- zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
- reprezentowanie GOPS wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,
- sprawowanie nadzoru nad prowadzoną w GOPS gospodarką finansową,
- wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników GOPS,
- określenie i wdrożenie prawidłowej struktury organizacyjnej, dobór kadr,
- sprawowanie ogólnego nadzoru nad pracownikami,
- dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między pracowników oraz koordynowanie ich działalności,
- dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielanych przez Wójta Gminy Krzemieniewo,
- załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej, na podstawie imiennych upoważnień otrzymanych przez Wójta Gminy Krzemieniewo,
- załatwienie innych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Krzemieniewo,
- organizowanie kontroli wewnętrznej,
- dokonywanie okresowych ocen pracowników,
- gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zapewnienie ochrony zbiorów danych osobowych oraz sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem informacji,
- składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności GOPS oraz przedstawianie potrzeb, szczególnie finansowych w zakresie pomocy społecznej.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Marytna Konieczna
Informację wprowadził: Marytna Konieczna
Opublikowany dnia: 2017-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte