GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni


Pracownicy socjalni zajmują się:

- rozpoznaniem i ustaleniem potrzeb środowiska lokalnego,
- ustaleniem potrzeb rodzin i osób,
- opracowywaniem indywidualnych planów pomocy ustalając zakres i czas jej trwania,
- wyszukiwaniem odpowiednich organizacji społecznych, grup samopomocowych lub osób prawnych i fizycznych do udzielenia pomocy osobom jej potrzebujących,
- utrzymywaniem ścisłego kontaktu i współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz kuratorami i pedagogami szkolnymi,
- prowadzeniem pracy socjalnej poprzez usługi wspierające, korekcyjne i doradztwo - prowadzeniem pracy z indywidualnym przypadkiem,
- zawieraniem oraz monitorowaniem kontraktów socjalnych,
- podejmowaniem i organizowaniem działań w ramach interwencji kryzysowej,
- konsultowaniem trudnych przypadków z Kierownikiem GOPS,
- wnioskowaniem i udzielaniem pomocy w formie świadczeń pieniężnych, a także w innych formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin wymagających pomocy,
- wnioskowaniem do Kierownika o przyznanie asystenta rodziny,
- ścisłą współpracą z asystentami rodziny,
- pomocą rodzinom niepełnym, wielodzietnym, dysfunkcyjnym, z niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą oraz osobom starszym i ich rodzinom, osobom bezrobotnym, osobom po opuszczeniu zakładów karnych, uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem,
- przeprowadzaniem wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i innych instytucji,
- realizowaniem projektów prowadzonych przez GOPS,
- udział w spotkaniach grup roboczych w ramach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ustawicznym kształceniem oraz podnoszeniem kwalifikacji w zakresie pracy socjalnej.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Marytna Konieczna
Informację wprowadził: Marytna Konieczna
Opublikowany dnia: 2017-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte