GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Główny księgowy GOPS

Główny księgowy GOPS


Do zadań Głównego Księgowego należy:

- nadzór nad finansami GOPS,
- opracowanie projektu budżetu GOPS i analiz z wykonania budżetu, prawidłową realizację budżetu,
- prowadzenia rachunkowości GOPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- dokonywanie kontroli wewnętrznej,
- nadzór nad zabezpieczeniem mienia i egzekwowanie należności z tytułu niedoborów i szkód,
- prawidłowe prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej w sposób umożliwiający:
a) terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
b) terminowe przekazywanie informacji dotyczących rozliczeń finansowych,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
d) ochronę pieniędzy,
e) prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
f) prawidłowe prowadzenie operacji finansowych,
g) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
h) wykonywanie wszelkich innych zadań wynikających z przepisów prawa określających zadania głównych księgowych,
i) opracowanie okresowych analiz i sprawozdań wykonania budżetu umożliwiający Radzie Gminy, Wójtowi Gminy Krzemieniewo, Kierownikowi GOPS ocenę sytuacji finansowej GOPS,Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Marytna Konieczna
Informację wprowadził: Tomek Admin
Opublikowany dnia: 2017-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte