GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały, stanowiska, referaty » Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

E-mail: sgm@krzemieniewo.pl
Telefon: (65)5369-487

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie  sprawnego funkcjonowania Urzędu,  a w szczególności:

 

1)     opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,

2)     opracowywanie  projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

3)     opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

4)     nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5)           przedkładanie Wójtowi  propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6)     nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,

7)     wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

8)     koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

9)     koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

10)nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,

11)nadzór nad przygotowaniem materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej,

 

12)nadzór nad sprawami służby zdrowia, w tym przewodniczenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

13)sprawowanie funkcji opiekuna nad praktykantami i stażystami,

14)nadzór nad realizacją ustawy o ochronie danych osobowych,

15)analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy,

16)gromadzenie informacji o Gminie i przygotowanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

17)utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

18)nadzór nad sprawami ochrony informacji niejawnych poprzez:

·        zapewnienie  ochrony informacji niejawnych,   

·        ochrona systemów sieci informatycznych,   

·        kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

·        szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

19)wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub z upoważnień Wójta.

 

 
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały, stanowiska, referaty
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-03
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte