GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Organizacje pozarządowe » Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”


UCHWAŁA NR VIII/ 46 / 2007
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 20 września 2007 r.


w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzemieniewo
z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”

_____________________


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz. 873 ze zmianami)


Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”
2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Organizacje pozarządowe
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte