GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Świetlica w Szkole w Drobninie

Świetlica w Szkole w Drobninie


Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, placówka prowadzi świetlicę.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych i na zasadach określonych w regulaminie świetlicy, który stanowi odrębny dokument.

Zajęcia mogą odbywać się na boisku szkolnym, w sali gimnastycznej i poza terenem Szkoły z zachowaniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Zajęcia świetlicowe dokumentowane są w dzienniku zajęć świetlicowych.

Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 min.

Zwolnienia uczniów z zajęć świetlicowych do domu rodzice dokonują pisemnie lub osobiście w uzgodnieniu z wychowawcą grupy.

Do świetlicy przyjmuje się uczniów na pisemny wniosek rodziców.

Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, które mogą liczyć do 25 uczniów.

Liczba grup może ulegać zmianie z uwagi na potrzeby uczniów oraz możliwości finansowe szkoły.

 

Do zadań nauczyciela - wychowawcy świetlicy należy:
- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
- sprawowanie opieki nad uczniami skierowanymi do świetlicy przed zajęciami szkolnymi i po nich,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych uczniów,
- dbałość o sprzęt świetlicy i szkoły,
- doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i podnoszenie wiedzy merytorycznej.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Andżelika Jankowiak
Informację wprowadził: Andżelika Jankowiak
Opublikowany dnia: 2016-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte