GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Główna księgowa

Główna księgowa


Główna księgowa podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu.

- Dbanie o powierzone mienie.
- Zapoznawanie się i wdrażanie przepisów zawartych w aktach prawnych i innych
dokumentach normatywnych.
- Powiadomienie swojego przełożonego o wszelkiego rodzaju nadużyciach na szkodę
zakładu pracy i o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności własnej.
- Prowadzenie rachunkowości, gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami.
- Wykonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych szkoły stanowiący przedmiot księgowań.
- Sporządzanie, przyjmowanie, wprowadzanie do obiegu , archiwowanie i kontrolowanie dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły, przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizacji budżetu szkoły,
- Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie ochrony środków pieniężnych.
- Terminowe regulowanie zobowiązań.
- Terminowe opracowanie projektu budżetu szkoły, propozycji zmian.
- Wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
- Opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza,
- Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę.
- Udział w organizowaniu okresowych inwentaryzacji szkoły,
- Naliczanie wynagrodzeń pracownikom szkoły, sporządzanie i księgowanie list płac.
- Przestrzeganie ustalonych terminów wypłat oraz prawidłowej ich ewidencji, realizowanie płatności i rozliczeń z innymi jednostkami j osobami.
- Prawidłowe i terminowe realizowanie przepisów ZUS w zakresie rozliczeń szkoły z tym zakładem, obliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, innych oraz prowadzenie dokumentacji do w/w celów.
- Terminowe i prawidłowe regulowanie zobowiązań wobec właściwych Urzędów Skarbowych.
- Prowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia grupowego pracowników .
- Dokonywanie przelewów bankowych i sprawdzanie zgodności sald na wyciągach bankowych.
- Wykonuje wszystkie inne zadania zlecone przez dyrektora a wynikające z zajmowanego stanowiska.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Mirosława Borowska
Informację wprowadził: Mirosława Borowska
Opublikowany dnia: 2016-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte