GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski


1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie kl.I-IV.
2. Ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym uchwala regulamin Samorządu, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu – regulamin stanowi odrębny dokument.
3. Regulamin określa między innymi zasady wybierania i działania organów Samorządu, które są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
4.2.  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
4.3.  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4.4.  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
4.5.  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
4.6.  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Samorząd Uczniowski ma prawo:
5.1.opiniować wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz określenia jego wzoru,
5.2 wspólnie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców wnioskować o nadanie imienia szkole,
5.3 wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
5.2 na wniosek Dyrektora opiniować pracę nauczyciela.Informacje powiązane:
Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Dominik Sieciński
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2016-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte