GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Rada Rodziców

Rada Rodziców


1. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci i uczniów.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności jej wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady – regulamin stanowi odrębny dokument.
3. Rada może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
4.1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
4.2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Zespołu,
4.3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.
5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.Informacje powiązane:
Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Dominik Sieciński
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2016-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte