GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Kucharka

Kucharka


Zakres obowiązków kucharki
Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola

1. Kucharka ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie następujących czynności:
- Uczestnictwo w planowaniu posiłków dla dzieci i planowe ich wykonywanie,
- Codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg norm,
- Odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką,
- Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,
- Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,
- Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
- Przygotowywanie i wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach, tj. 900 śniadanie, 12:30- obiad,
- Utrzymywanie w bezwzględnej czystości sprzętu, naczyń i przyborów kuchennych,
- Utrzymywanie w bezwzględnej czystości pomieszczeń i zaplecza kuchennego,
- Ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
- Racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów,
- Oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,
- Właściwe przygotowywanie i podawanie zgodnie z ustalonymi w placówce zasadami,
- Zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością,
- Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami,
- Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych,

2. Gospodarka materiałowa:

- Kwitowanie pobranych przedmiotów, środków,
- Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
- Dbałość o powierzony sprzęt,
- Zabezpieczenie przed kradzieżą powierzonych sprzętów,
- Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt.

3. Postawa pracownika:
- Ciepły i opiekuńczy stosunek do dzieci,
- Otwarta postawa wobec innych współpracowników, współdziałanie w wykonywaniu zadań,
- Punktualność, sumienność i odpowiedzialność w pracy,
- Dyspozycyjność i zaangażowanie,
- Poprawność języka i kultura osobista,
- Schludny wygląd.

4. Sprawy ogólne:
- Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci,
- Wynoszenie śmieci i odpadów kuchennych zgodnie z zasadami segregacji odpadów,
- W czasie wakacji – praca wg ustalonego harmonogramu,
- Wykonywanie innych poleceń dyrektora,
- Każdorazowe wyjście z placówki, jeżeli zaistnieje taka konieczność należy zgłosić do dyrektora przedszkola.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Patrycja Sikora
Informację wprowadził: Patrycja Sikora
Opublikowany dnia: 2016-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte