GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej » Pomoc nauczyciela

Pomoc nauczyciela


Zakres obowiązków pomocy nauczyciela
Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie


Zatrudniona w Publicznym Przedszkolu w Krzemieniewie na stanowisku pomoc nauczycielki w wymiarze 1 etat.

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola oraz nauczycielce grupy 3 latków.
Forma stanowiska pracy – łączone (obowiązki intendentki oraz pomocy nauczycielki)

Podstawowe czynności i odpowiedzialność za ich wykonanie:

I W ramach pracy intendentki:

1. Organizacja pracy w zakresie zaopatrzenia przedszkola w produkty żywnościowe, środki czystości, sprzęt itp:

- Codzienny zakup towarów w sklepach,
- Składanie zamówień i czuwanie nad terminowością dostarczania produktów żywnościowych do placówki,
- Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką środkami żywieniowymi w przedszkolu (kartoteki, dzienniki żywieniowe),
- Odpowiedzialność za magazynowanie żywności, wydawanie towaru z magazynu kucharce, utrzymywanie w czystości magazynu żywieniowego,
- Utrzymywanie w czystości i rozmrażanie w odpowiednim czasie lodówek,
- Planowanie posiłków dla dzieci – jadłospisy tygodniowe.

Dbałość o mienie przedszkola:

- Dbałość o estetyczny wygląd powierzonych pomieszczeń oraz sprzętów w nich się znajdujących,
- Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o wszelkich defektach i uszkodzeniach sprzętu,
- Dbałość o czystość, estetykę i zgodne z normami przygotowywanie posiłków dla dzieci.


II. W ramach pracy na stanowisku pomocy nauczycielki

Opieka nad dziećmi:

- Opieka nad dziećmi w czasie przychodzenia i odchodzenia dzieci z przedszkola – w razie potrzeby pomoc w ubieraniu i rozbieraniu,
- Opieka nad dziećmi w czasie odbierania i prowadzenia ich na autobus szkolny.
- Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed i po: spacerze, wycieczce, zabawie na placu, gimnastyce,
- Opieka w czasie spacerów i wycieczek,
- Pomoc przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety,
- Sprzątanie po „przygodach”.

Pomoc nauczycielce:

- Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć oraz opieka nad dziećmi w czasie zajęć z podziałem na grupy
- Udział w dekorowaniu sali,
- Udział w uroczystościach dla dzieci i zebraniach dla rodziców,
- Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

Organizacja posiłków i wypoczynku dla dzieci:

- Rozkładanie naczyń przed posiłkiem zgodnie z przyjętymi w placówce zasadami,
- Podawanie dzieciom napojów, pomoc w nakładaniu potraw z półmisków, sprzątanie po posiłkach,
- Pomoc przy karmieniu dzieci mało samodzielnych.
- Pomoc w sprzątaniu po posiłkach.


Przestrzeganie bhp:

- Odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków chemicznych, oszczędne gospodarowanie nimi,
- Pomoc przy zakupie pomocy sprzętów i zabawek oraz innych artykułów,
- Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.


Dbałość o mienie przedszkola:

- Dbałość o estetyczny wygląd sali grupy najmłodszej, w razie konieczności odkurzenie sali i umycie podłogi,
- Dbałość o czystość i estetykę i bezpieczeństwo dzieci w łazience, wycieranie posadzki po czynnościach higienicznych dzieci,
- W okresie wiosenno – letnim wykonywanie prac w ogrodzie przedszkolnym związanych z koszeniem trawy, podlewaniem i przesadzaniem kwiatów, usuwaniem chwastów,
- Odpowiednie zabezpieczanie sprzętu w ogrodzie przedszkolnym po zabawach dzieci.

Postawa pracownika:

- Ciepły i opiekuńczy stosunek do dzieci,
- Otwarta postawa wobec innych współpracowników, współdziałanie w wykonywaniu zadań,
- Punktualność, sumienność i odpowiedzialność w pracy,
- Dyspozycyjność i zaangażowanie,
- Poprawność języka i kultura osobista,
- Schludny wygląd.

Sprawy ogólne:

- Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci,
- W razie potrzeby służyć pomocą dzieciom i nauczycielce grupy 4 latków.
- W sytuacjach koniecznych wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa dzieciom, i prawidłowym funkcjonowaniem placówki, powierzonych przez dyrektora placówki.
- Każdorazowe wyjście z placówki, jeżeli zaistnieje taka konieczność należy zgłosić do dyrektora przedszkola.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydział lub stanowisko w jednostce organizacyjnej
Autor informacji: Patrycja Sikora
Informację wprowadził: Patrycja Sikora
Opublikowany dnia: 2016-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte