GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Zameldowanie na pobyt czsowy ponad 3 miesiące
Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:


Podstawa prawna


Art. 4, 7, 8 , 9 , 12, 23, 24 26 ust. 3-4, 29 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U.Nr 236, poz.1999)


Opis procedury


  • zameldowanie na pobyt czasowy może nastąpić w miejscu faktycznego pobytu. Osoba może mieć tylko jeden pobyt czasowy.


  • Przy zameldowaniu osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu wymagana jest obecność właściciela (współwłaściciela lokalu), najemcy osoby posiadającej spółdzielcze prawo do lokalu. Osoby te potwierdzają fakt pobytu na zgłoszeniu meldunkowym w obecności pracownika urzędu.


  • w przypadku braku potwierdzenia pobytu, zameldowanie może być dokonane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.Potrzebne dokumenty


- zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3
miesiące (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie
internetowej: www.krzemieniewo.pl/formularze/)
- dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli
polskich zamieszkałych za granicą)
- dokument uprawniający do pobytu na terenie Polski. W zależności od sytuacji prawnej; karta pobytu, wiza
- w przypadku osób niepełnoletnich odpis aktu urodzenia z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego


Formularze/wnioski


Formularz Pu-E-3

Opłaty

Brak

Okres oczekiwania

Odręcznie

Tryb odwoławczy

Brak

UwagiAutor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2002-12-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte