GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

ProtokółNr 1/2006
Protokoł nr 1/2006 z posiedzenia

KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO

sporządzony w dniu 6 grudnia 2006 r.


Porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Wybór przewodniczącego komisji.

  3. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2007.

  4. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 6 grudnia 2006 r. dokonał przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Osięgłowski witając przybyłych na posiedzenie członków - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. W związku z tym, iż komisja jeszcze się nie ukonstytuowała przeprowadzono głosowanie na wybór przewodniczącego, proponując:

  • Pana Piotra Sikorskiego i

  • Panią Marię Kamyczek

W wyniku głosowania (jawnego) na przewodniczącego wybrano kandydata nr 2 - Panią M.Kamyczek, która otrzymała 4 ważne głosy i podziękowała za zaufanie którym ją obdarzono.

Ad. 3. W drugiej części posiedzenia omówiony został przez panią Skarbnik projekt budżetu gminy na rok 2007 oraz przedstawione przez Pana Wójta propozycje zadań inwestycyjnych w nachodzącym roku. Każdy z członków komisji otrzymał wcześniej omawiane materiały i to umożliwiło im szczegółową analizę i zapoznanie się z propozycjami inwestycyjnymi (zał. nr 2 protokołu).

Ad.4. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:

  • Pan P.Sokorski, który poruszył coraz częściej występujący problem handlu obwoźnego na terenie naszej gminy, gdzie brak opłaty targowej spowodował jego „rozkwit” tuż przy samych sklepach. Wnioskował, aby dzieci z Osiedla Przylesie w Krzemieniewie dowożone autobusami do szkoły, były zwolnione z ich opłat. Zaproponował skorzystanie z funduszu Agencji Rynku Rolnego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Uważa również, iż należy przeznaczyć większą kwotę pieniędzy na Centrum Kultury w Krzemieniewie, zatrudniając dodatkowo jedną osobę odpowiedzialną za przebywającą tam młodzież. Zainteresowały go opłaty wnoszone przez rolników za płyty obornikowe i silosy oraz problem gminnego wysypiska śmieci. Zaapelował o remont ulicy Sportowej a następnie rozwiązanie ruchu ulicznego poprzez odciążenie ulicy Wiejskiej transportem ciężkim. Środki z ulicy Sosnowej przeznaczyć na dokończenie ronda w Krzemieniewie pod warunkiem, że inwestycja zostanie zakończona w roku 2007 - jeśli nie, to pozostawić zadanie bez zmian.

  • Pan. L.Kruk uważa, że wszystkie wiejskie sale należy na dzień dzisiejszy wyposażyć chociażby w stoły pinpongowe stwarzając młodzieżowy możliwość gier i zabaw.

  • Pani M.Kamyczek stwierdziła, iż sprawą zagospodarowania wolnego czasu młodzieży zostanie poświęcone jedno z posiedzeń komisji.

  • Pan A.Hofman wnioskował o zakup słupów informacyjnych oraz budowę placu zabaw dla dzieci, ponieważ tylko Drobnin takiego nie posiada. Sprawa następna, to rozwiązanie budowy drogi ze środków z chodnika Drobnin- Mierzejewo , przy dwóch posesjach, które co roku są zalewane albo przez ulewne deszcze albo wiosenne roztopy.

Wnioski: Komisja wnioskuje o podwyższenie stawki podatkowej od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z kwoty 3.72 na stawkę 3.75 za 1 m2 powierzchni.
Komisja nie wnosi uwag w sprawie podatku od środków transportowych.
Ze względu na wyczerpanie tematu posiedzenie komisji zostało zakończone.Protokołowała Przewodnicząca:

Ewa Stawińska Maria Kamyczek

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte