GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr 7/2007
PROTOKÓŁ NR 7 /2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Dnia 23 marca 2007 roku o godz. 9.oo rozpoczęto posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich obecnych i zaproponował następujący porządek obrad :

  1. Omówienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy w roku 2006 .

  2. Wolne głosy i wnioski .


ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi prosząc o zreferowanie materiału przedstawiającego wykonanie budżetu gminy za rok 2006 w części dotyczącej dochodów budżetowych.
Dochody budżetowe przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W trakcie omawiania materiału radni na bieżąco wyjaśniali powstające wątpliwości i dzielili się swoimi uwagami.
Podsumowując dyskusję Przewodniczący Komisji uznał ,że dochody budżetowe w roku 2006 zrealizowano prawidłowo .
Niemniej jednak zdecydowano się na odnotowanie w protokóle następujących wniosków.

  1. Komisja Rewizyjna wysoko ocenia przyjętą przez Wójta Gminy konsekwentną politykę podatkową , przejawem której jest dobra ściągalność podatków i opłat, oraz bardzo niska kwota utraconych dochodów na skutek decyzji o umorzeniu podatków.

  2. W zakresie dochodów budżetowych Komisja zwraca uwagę na konieczność waloryzacji opłat za dzierżawy gruntów i najem budynków komunalnych.

  3. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność przygotowania do sprzedaży garaży mieszczących się przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie. Sprzedany w roku 2006 jeden garaż wykazał , że można za te budynki uzyskać dobra cenę , a brak decyzji w tej sprawie spowoduje konieczność remontów w latach przyszłych .


Ad. Pkt. 2
Przewodniczący Komisji wnosi o ustalenie Kolejnego posiedzenia , z udziałem Wójta Gminy.
Na Najbliższym posiedzeniu Komisja zajmie się ocena zrealizowanych wydatkó budżetowych w roku 2006 .
Na powyższym posiedzenie zakończono.

Protokólowała DA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

( -) Jacek StawińskiAutor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte