GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr 3/2007
PROTOKÓŁ NR 3 /2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej


Dnia 30 stycznia 2007 roku o godz. 9.oo rozpoczęto posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie komisji oraz zastępca Wójta p. Ryszard Patelka.. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji zaproponował następujący porządek obrad :

  1. kontrola realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i gospodarka odpadami .

  2. wolne głosy i wnioski .


ad. Pkt.1
--------- ---
Zastępca Wójta zreferował obowiązujące przepisy w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem uchwały Rady Gminy o utrzymaniu czystości i porządku.
Przypomniał , że uchwała jest publikowana na stronie internetowej gminy i wobec tego mieszkańcy nie mogą zasłaniać się brakiem wiedzy na ten temat. Ponadto tematowi poświęcono jeden z poprzednich numerów lokalnej gazety.
Wyjaśnił, że począwszy od IV kwartału roku 2006, do chwili obecnej trwają systematyczne spotkania mieszkańców poszczególnych wsi z przedstawicielami firm , które mogą zbierać odpady z gospodarstw domowych.
Zastępca Wójta wyjaśnił radnym przyczyny rezygnacji z zarządzania wysypiskiem i dalszego zajmowania się zbiórką odpadów przez SKR.
Przedstawił także, w jaki sposób gmina wywiązuje się z obowiązku kontrolowania czy mieszkańcy mają zawarte umowy na odbiór odpadów oraz w jaki sposób będzie to realizowane w następnych miesiącach.
Z informacji wynika , że stan na styczeń 2007 jest w miarę dobry , gdyż prawie 50 % gospodarstw domowych ma już podpisane umowy z firmą zbierającą odpady. Najwięcej umów podpisali mieszkańcy niżej wymienionych wsi:
Pawłowice 85 % , Brylewo 84% , Lubonia 72%.
Sytuacja przedstawia się znacznie gorzej we wsiach :
Mierzejewo - tylko 5%
Hersztupowo 16 % ,
Karchowo 9 % .

Zastępca Wójta radził radnym wrócić do tematu w okresie letnim, gdyż sytuacja radykalnie zmienia się po każdym kolejnym spotkaniu z mieszkańcami. Liczba podpisywanych umów rośnie wówczas lawinowo.
Radni zostali poinformowani , że gmina podpisała umowy na wywóz odpadów ze wszystkich świetlic wiejskich . Odrębne umowy zawarł również Urząd Gminy oraz Przedszkole
w Pawłowicach i Przedszkole w Krzemieniewie.

Przewodniczący Komisji
--------------------------------
Pytał kto przyznawał koncesje firmą działającym na terenie gminy i czy mieszkaniec Gminy może zgłosić działalność w tym zakresie oraz czy ma szanse na koncesje?

W odpowiedzi Zastępca Wójta wyjaśnił, że koncesje przyznaje Wójt Gminy . Do chwili obecnej otrzymały ją wszystkie firmy, które złożyły w tej sprawie wnioski. Może zwrócić się także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą . Wszystkie firmy aby mogły otrzymać pozytywna decyzję w tej sprawie muszą spełnić wymogi określone w Zarządzeniu Nr 138/2006 Wójta Gminy z dnia 05 lipca 2006. Na tamten czas wymogi spełniły 4 firmy
i właśnie one uzyskały pozwolenie na zbiórkę odpadów.

Radny Zbigniew Ptak
---------------------------
Poinformował , że w dniu 04 stycznia 2007 roku odbyło się właśnie takie spotkanie mieszkańców wsi Garzyn , z przedstawicielami firmy zbierającej odpady . Frekwencja na spotkaniu była wysoka a po zakończeniu spotkania ustawiła się długa kolejka osób chętnych do zawarcia umów.
Radny Mirosław Krysztofiak
--------------------------------------
Pytał czy firma z którą gmina podpisała umowę uwzględni także konieczność ustawienia koszy na odpady w okresie lata, na terenie kąpieliska w Górznie .
Nadmienił , że było to czynione w latach poprzednich i jest to konieczne z uwagi na dużą liczbę osób, które korzystają z pobytu nad jeziorem.

W związku z wyczerpaniem pytań na omawiany temat Przewodniczący Komisji podziękował zastępcy Wójta za obszerne wyjaśnienia i zaproponował pozostanie na realizacji punktu 2- wolne głosy i wnioski .

Ad. Pkt.2
-------------
W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Komisji udzielił głosu radnej Henryce Przybylskiej , która korzystając z obecności zastępcy Wójta pytała o los pomieszczenia po klubokawiarni w Nowym Belecinie.

W odpowiedzi wyjaśniono , że do w chwili obecnej nikt nie wynajmuje tego pomieszczenia.
Zgłosiły się dwie chętne osoby ale chwilowo , nie ma jeszcze żadnych ustaleń czy zostanie tam uruchomiona jakaś działalność. Sprawa wymaga uzgodnień z Sanepidem .
Po tym wyjaśnieniu Zastępca Wójta został zwolniony z dalszego uczestnictwa
w posiedzeniu.

Radny Zbigniew Ptak poinformował , że z uwagi na to, że w Garzynie nie cichną emocje związane z brakiem sieci gazowej na osiedlu Zakątek , mieszkańcy zwołali spotkanie w dniu 06 lutego br .Zaproszono na nie przedstawicieli gminy , radnych byłej kadencji i innych instytucji , które wg nich mogą pomóc w załatwieniu kontrowersyjnej sprawy.

Przewodniczący Komisji zarządził , że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 07 lutego br.
o godz. 9.00 . Zgodnie z przyjętym planem, tematem spotkania będzie kontrola organizacji pracy w Urzędzie Gminy i polecił zaprosić Sekretarza Gminy .

Na powyższym posiedzenie zakończono

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Stawiński

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte