GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr 47/2006

PROTOKÓŁ NR 47/2006
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 września 2006

Dnia 11września 2006 o godz. 9.oo rozpoczęto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności na posiedzeniu stano załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.

  1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu

2) Wolne głosy i wnioski .

Ad.pkt.1
-----------
Temat referował Zastępca Wójta -Ryszard Patelka.
Przedstawił radnym, projekt uchwały, którą uwzględniono w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy w sprawie wydzierżawienia gruntów pod budowę wagi w Nowym Belęcinie. Poinformował, że osobą pilotującą tą sprawę jest Sołtys wsi Nowy Belęcin
- Wojtkowiak Tadeusz. Na budowę wagi maja złożyć się mieszkańcy kilku wsi.
Budowa wagi wymaga spełnienia wymogów z prawa budowlanego. Na pewno musi być pozwolenie na budowę.
Cała działka , którą dysponuje gmina w tym miejscu, ma powierzchnię 20 arów.
Wydzierżawieniu podlegałoby 10 arów roli klasy IVa, określonej jako nieużytek.

Radny Jan Siniecki wyraził pogląd , że jest przeciwny wydzierżawianiu działki i proponował wystawienie jej na przetarg.
Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili pogląd, że są skłonni głosować za przyjęciem uchwały o wydzierżawieniu grunty na w/w cele.


Ad. Pkt.2
-------------------------

Przewodniczący Komisji
-------------------------------
Zgłosił problem powstającego nielegalnego wysypiska odpadów na gruncie stanowiącym własność AWRSP w Garzynie. Prosił o podjecie działań, zmierzających do przejęcia tych gruntów przez gminę , gdyż w obecnej sytuacji nie dba o to ani gmina ani właściciel.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie jest to sprawą prostą aby przejąć taki grunt. Podobna sprawa załatwiana była od lat w odniesieniu do gruntu pod budynkiem szkoły w Garzynie.
Dopiero w roku obecnym doczekała się zakończenia .

Radny Zbigniew Ptak
-------------------------------
Pyta o wypłaty dodatków suszowych. Czy jest już wiadomo kiedy rolnicy mogą spodziewać się pomocy finansowej.

Skarbnik Gminy wyjaśniła , że w chwili obecnej trwa etap zbierania wniosków a dopiero w terminie późniejszym można spodziewać się wypłat z tego tytuły. Bliższe terminy nie są jeszcze znane.
Przewodniczący Komisji
---------------------------------------
Interesował się sprawą wypłaty pracodawcom dofinansowania z tytułu szkolenia młodocianych pracowników.

W odpowiedzi otrzymał informację , że w chwili obecnej wypłacono tylko jedno dofinansowanie , i póki co nie ma więcej wniosków.
Pieniądze będą wypłacane osobom ubiegającym się o nie po otrzymaniu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jacek StawińskiAutor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-11-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte