GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół nr 44/2006

PROTOKÓŁ NR 44/2006
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 maja 2006


Dnia 25 maja 2006 o godz. 9.oo rozpoczęto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności na posiedzeniu stano załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.

  1. Kontrola przygotowania kąpieliska w Górznie do sezonu letniego ,

2 ) Wolne głosy i wnioski .


Ad.pkt.1
-----------
Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji podpisaną w dniu 02 maja 2006 roku umowę
z firmą ADLER z Leszna, która będzie zabezpieczała kapielisko w sezonie letnim.
Umowa obejmuje okres od 15 czerwca do 31 sierpnia 2006 roku .
Zadaniem ratowników będzie zapewnienie bezpieczeństwa , we wszystkie dni tygodnia
w godzinach od 10.oo do 18.oo .
Po przeanalizowaniu warunków umowy Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag.

Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że został naprawiany już pomost nad jeziorem a teren plaży został uporządkowany po sezonie zimowym.

Ad.pkt.2
----------------
W ramach wolnych głosów i wniosków :
radny Zbigniew Ptak prosił o wyjaśnienie zasad zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników.
Wyjaśniono , że w chwili obecnej w sprawie zwrotu akcyzy wydano wyłącznie ustawę , która opublikowana jest w Dz.U. Nr 52 z 2006 pod poz. 379, natomiast wciąż nie ma aktów wykonawczych do ustawy.
Wiadomo jest, że rolnicy muszą zbierać faktury za zakupiony olej napędowy.
Wnioski wraz z fakturami będą składane w UG w terminie od 01 do 30 września 2006. Wypłaty mają nastąpić w miesiącu listopadzie 2006.

Radna Henryka Przybylska pytała o wypłaty stypendiów dla uczniów
Skarbnik Gminy wyjaśniła , że kolejna transza stypendiów będzie wypłacana w miesiącu czerwcu 2006. Niestety niezbędnym warunkiem nadal będzie posiadanie rachunku potwierdzającego nabycie artykułów szkolnych. Stypendia wypłacane będą w kwocie 50,- zł na ucznia.

Radny Jan Siniecki pytał czy w roku 2006 w Urzędzie Gminy pojawiła się jakaś kontrola .
W odpowiedzi wyjaśniono , że w pierwszych dniach maja Wójt Gminy w ramach obowiązku kontrolowania jednostek sprawdził wydatki wszystkich jednostek podlegających gminie.
W imieniu Wójta kontrolę wykonywała specjalistyczna firma z Leszna.
Po kontroli odbyło się spotkanie kierowników jednostek organizacyjnych , na którym omówiono wyniki kontroli. Protokóły ze wszystkich jednostek są do dyspozycji Komisji
a wyniki kontroli zostaną opublikowane w BIP.

Przewodniczący Komisji pytał, czy zostały już zakupione kosze do segregacji odpadów.
Wyjaśniono, że zakup jest planowany w budżecie gminy a Rada Gminy przeznaczyła na ten cel kwotę 10.000,- zł. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu.

W związku z koszami na odpady radny Zbigniew Ptak prosił o przekazanie wniosku o ustawienie 2 małych koszy na osiedle Zakątek w Garzynie , 3 dodatkowych koszty na Osiedlu Słonecznym i 3 koszy na boisku sportowym w Garzynie.


Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Komisja nie ustaliła następnego terminu spotkania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jacek Stawiński ……………………..


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-06-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte