GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokoł nr 33/2006
PROTOKÓŁ NR 33/2006


z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia
6 marca 2006 r.  1. W posiedzeniu brało udział 4 członków Komisji, Sekretarz Gminy, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół.Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

  3. Analiza zachowań dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

  4. Zapytania i wolne głosy.

  5. Zakończenie.Ad. 1.

Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.


Ad. 2.

Członkowie komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji nie wnosząc żadnych zmian.

-2-


Ad.3.


Informację dotyczącą zachowania dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym przedstawili dyrektorzy szkół i pedagodzy szkolni oraz kierownik Rewiru Dzielnicowych.
Z informacji przedstawionej przez kierownika Rewiru Dzielnicowych wynika, że opiekę nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Krzemieniewo sprawuje trzech funkcjonariuszy policji. Ich natychmiastowa interwencja i ciągły nadzór w każdej miejscowości gminy sprawia, że mieszkańcy czują się bezpieczni o czym świadczy statystyka 2005 roku.
Wśród wykroczeń dokonanych przez nieletnich zanotowano 3 przypadki łamania prawa oraz 1 rozbój.


Z relacji pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół wynika, że na terenie placówek oświatowych pomimo daleko idących działań wychowawczych i profilaktycznych ( pedagogizacja rodziców spotkania z psychologiem, programy profilaktyczne dla uczniów itp.) podejmowanych w szkołach daje się zauważyć przejawy niewłaściwego zachowania dzieci i młodzieży. Szybkie reagowanie ze strony szkoły i rodziców na przejawy niewłaściwego zachowania dzieci i młodzieży pozwala na ograniczenie lub wyeliminowanie niewłaściwych zjawisk.
Dużą rolę w wyeliminowaniu niewłaściwych zachowań dzieci i młodzieży odgrywa
zagospodarowanie czasu wolnego zarówno przez placówki szkolne w formie zajęć pozalekcyjnych oraz przez instytucje związane z kulturą i sportem.
Szerszą informację na w/w temat zawierają załączniki nr 2 i 3.Członkowie Komisji wyszli z propozycją rozważenia finansowania ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz organizowanie nauki pływania np. dla uczniów klas I szkoły podstawowej (wyjazdy raz w tygodniu po lekcjach na basen).


-3 -Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim zakończyła posiedzenie

Protokółował

R.Z.

Przewodnicząca Komisji

Alina Wunsz
Podpisy członków Komisji:

..........................................

..........................................

.........................................

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-05-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte