GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Rozliczenie zadań w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
5.Rozliczenie zadań realizowanych w ramach WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNY

W roku 2006 Gmina Krzemieniewo realizowała 2 niżej wymienione zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.

Nazwa programu : Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi

Projekt 1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani

lokalizacja ,

Jednostka realizująca zadanie
----------------
całkowity okres realizacji inwestycji

Łączne nakłady inwestycyjne

Nakłady roku
2007
w złotych finansowane ze środków własnych gminy
------------------
klasyfikacja
budżetowa


Trzebania


Miasto Leszno
( MZO )
--------------
6 lat

r. 2006- 13.233,- zł
r. 2007 - 95.913,- zł
r. 2008 - 402.101,-zł
r. 2009 - 26.687,- zł
r.2010 - 7.400,- zł
r.2011 - 6.500,-
---------------------------
razem 551.834,- zł


95.913,- zł
------------------
90002-6010

Na realizację projektu nr 1 przekazano zgodnie z umową w dniu 22 grudnia 2006 roku kwotę 12.375,- zł, za którą gmina nabyła 15 udziałów w MZO w Lesznie.
Podstawą nabycia udziałów była uchwała Rady Gminy Nr XXXI/50/2006 z dnia
22 czerwca 2006.
Nabycie przez gminę udziałów zostało potwierdzone aktem notarialnym Repertorium A numer 8998/2006 .

Projekt Nr 2 Rekultywacja gminnych składowisk

lokalizacja

Jednostka realizująca zadanie
----------------
całkowity okres realizacji inwestycji

Łączne nakłady inwestycyjne

Nakłady roku
2007
w złotych finansowane ze środków własnych gminy
------------------
klasyfikacja
budżetowa


Krzemieniewo


Miasto Leszno
-----------------
6 lata

r. 2006 - 16.180 ,- zł
r. 2007 - 43.788,- zł
r. 2008 - 68.580,- zł
r. 2009 - 385.711,- zł
r. 2010 - 6.108,- zł
r. 2011- 5.030,- zł
---------------------------
razem 525.397,- zł


43.788,-
------------------
90002-6610

Na realizację projektu Nr 2 gmina przekazała w dniu 12.06.2006 dotację do Miasta Leszna kwocie 16.179,25 zł.

Nazwa programu : Budowa obiektów sportowych

Zadanie Nr 1. Budowa sali gimnastycznej wDrobninie

Nazwa zadania lokalizacja

Jednostka realizująca zadanie
----------------
całkowity okres realizacji inwestycji

Łączne nakłady inwestycyjne

Nakłady roku
2007
w złotych finansowane ze środków własnych gminy
------------------
klasyfikacja
budżetowa


Budowa Sali gimnastycznej w Drobninie


Urząd Gminy Krzemieniewo
-----------------
4 lata

r. 2003 - 226.424 zł
r. 2004 - 600.000 zł
r. 2005 - 1.675.000,- zł
r. 2006 - 385.000,- zł
---------------------------
razem 2.886.424 zł


385.000,-
------------------
92601-6050Zadanie ujęte w ramach tego programu zrealizowano w całości . Wydatek poniesiony w roku 2006 to 385.000,01 zł .50

50
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte