GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Zadania Realizowane w ramach wydatków bieżących

9. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH W ROKU 2006

LP.

Nazwa zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących

Plan
w

Wykonanie

% realiz


Klasyfikacja

1.

Zakup materiałów do bieżącego utrzymanie dróg gminnych

10.000,-

4.426,82

44,3

60016-4210

2.

zakup usług do bieżącego utrzymania dróg

20.000,-

17.151,26

85,8

60016-4300

3.

Uzupełnianie oświetlenia ulicznego

20.000,-

18.646,65

93,2

90015-4300

4.

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Bielawach

5.000,-

4.156,99

83,1

90015-4300

5.

Opracowanie programów i strategii rozwoju gminy

15.000,-

2.025,20

13,5

75095-4300

6

Zakup słupów ogłoszeniowych

15.000,-

13.664,-

91,1

90003-4210

7

Realizację gminnego programu zdrowotnego

13.000,-

5.747,50

44,2

85195-4280

8

Zakup koszy do segregacji odpadów

10.000,-

-

-

90002-4210

9

Zakup materiałów do remontu chodnika w Górznie

10.000,-

8.247,21

82,5

60016-4210


Razem

118.000,-

74.065,63

62,8Ad. Zadania nr 5
---- -----------------
Opracowywano wyłącznie programy konieczne do bieżącego załatwiania spraw . Z uwagi na często zmieniające się przepisy nie opracowywano programów ,na poczet zadań realizowanych w przyszłych latach.

Ad. Zadania Nr 7
----------------------
Realizację programu zdrowotnego rozpoczęto w trakcie roku 2006 .
Przebadano tylko uczniów klas I i II szkół podstawowych a plan wydatków został wyliczony na realizację całego zakresu programu a więc także na uczniów gimnazjum.

Ad. Zadania Nr 8
---------------------
Kosze do segregacji odpadów nie zostały zakupione w związku ze zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów. Obowiązek ten ciąży na firmie zawierającej umowy z mieszkańcami na odbiór odpadów komunalnych z posesji. .
55
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte