GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:


Podstawa prawna

Art.18 ust.1,2,3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XIII/65/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 77, poz. 1657)

Opis procedury

Zainteresowany składa wniosek, który opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwracając uwagę na lokalizację punktów sprzedaży zgodnych z uchwałą Rady Gminy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii oraz złożeniu wymaganych dokumentów, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnioskodawca odbiera osobiście po okazaniu dowodu wpłaty - wysokość wpłaty uzależniona jest od rodzaju zezwolenia.

Potrzebne dokumenty

  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców

  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym

  • decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Formularze / wnioski

Wniosek do pobrania na stanowisku lub stronie internetowej www.krzemieniewo.pl

Opłaty


Obowiązujące opłaty roczne :

  • 525,- zł za zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa

  • 525,- zł za zezwolenia na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa

  • 2100,- zł za zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą a także tych , którzy nie przekroczyli ustalonych w ustawie limitów.
Przedsiębiorcy kontynuujący działalność w powyższym zakresie zobowiązani są do składania do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów w roku poprzednim . Od wysokości obrotu liczona jest roczna opłata płata w trzech równych ratach; do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Okres oczekiwania

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Uwagi

Nie uiszczenie należnej raty równoznaczne jest z rezygnacją zezwolenia i podlega zwrotowi do Urzędu Gminy Krzemieniewo.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę jej zaprzestania .
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2004-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-02-13 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte