GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Podział nieruchomości.


 Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:


Podstawa prawna

Dział III rozdz.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Opis procedury

Zainteresowany/ni właściciel, współwłaściciele przedstawia mapę w skali 1: 500 z naniesionym projektem podziału nieruchomości przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zgodnego z wydanym uprzednio postanowieniem zatwierdzającym wstępny projekt podziału nieruchomości.

Potrzebne dokumenty


1. Wniosek + 5 map sytuacyjnych w skali 1: 500 z naniesionym projektem podziału

2. Protokół przyjęcia granic

3. Wykaz zmian gruntowych (stan stary i nowy)

4. Mapę z projektem podziału, granice wydzielonych działek zaznaczone kolorem czerwonym

5. Odpis KW lub protokół z badania stanu hipotecznego

6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze jest inne niż w Księdze Wieczystej


Formularze / wnioski

Brak

Opłaty

Brak

Okres oczekiwania

Do 14 dni

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

Uwagi

Podział u nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, której interes dotyczy.
Na podział gruntów rolnych i leśnych nie jest wymagana decyzja zatwierdzająca projekt podziału.

 


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2004-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-02-13 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte