GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Maria Zygner

Stanowisko: Inspektor ds. księgowości podatkowej II
E-mail: kasa@krzemieniewo.pl
Telefon: 655369-486

Zakres uprawnień.

Pracownik posaida następujące uprawnienia:1. Wzywanie obywateli w sprawach związanych z prowadzonymi zagadnieniami.

2. Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych w zależności od potrzeb i ustaleń.

3. Uprawnienia wynikające z Regulaminu Pracy i przepisów dotyczących pracowników samorządowych.

4. Otrzymywanie informacji niezbędnych do wykonywanie czynności na stanowisku pracy.

5. Utrzymania stanowiska pracy odpowiednio wykorzystanego w środki pracy.

6. Zgłaszania wniosków w zakresie poprawy organizacji pracy.Zakres odpowiwedzialności.

Pracownik ponosi odpowiedzialność:1. Materialną określoną w dziale piątym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-kodeks pracy.

2. Karna określoną w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny, a w szczególności art. 228, 231, 246, 270, 271, 287, 303, 305.

3. Określoną w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie przypisanych obowiązków.

4. Określoną w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności w zakresie stosowania oprogramowań.

5. Za przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego wynikających z ustawy o pracownjikach samorządowych i regulaminów wewnętrznych.

6. Za sprzęt i programy komputerowe przydzielone do obsługiwanego stanowiska pracy.

7. Za naruszenie dyscypliny finansów publiczbych polegające na: * nie ustaleniu należności gminy albo ustaleniu takiej należności w wysokości niżej niż wynikająca z prawidłowego obliczania - dotyczy zadań powierzonych, * nie wykonywanie zadań gminy, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat, * za narusazenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielenia zamówień publicznych okreśłonych w art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Załatwiania wnoiosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystanego przez producentów rolnych.


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 1977-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-07-30 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2008-02-19 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2009-10-27 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-01-03 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-01-21 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-04-20 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2011-06-28 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte