GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Wynik Finansowy roku 2006
13. Wynik finansowy roku 2006


Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku 2006 wykazuje wykonanie dochodów w kwocie 15.039.864,38 zł i wykonanie wydatków w kwocie 15.232.349,57 zł.
Wynik finansowy roku 2006 jest ujemny i wynosi 192.485,19 zł.

Deficyt budżetowy został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.104.770,- zł .
Sytuacja finansowa gminy w trakcie roku 2006 była dobra a bieżąco realizowane dochody pozwalały utrzymać płynność finansową.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku skumulowana nadwyżka budżetowa wyniosła 912.284,81 zł.
Na koniec roku 2006 gmina nie posiadała żadnych kredytów ani pożyczek.
Nie udzielano żądnych poręczeń ani gwarancji.
Gmina nie miała też żadnych zobowiązań wymagalnych .


59
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte