GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Zarządzenie Nr 120 /1/2017 Wójt Gminy Krzemieniewo z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krzemieniewo w 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krzemieniewo w 2017 roku.

Numer dokumentu: 120 /1/2017
Rok: 2017Zarządzenie Nr 120 /1/2017
Wójt Gminy Krzemieniewo
z dnia 03 stycznia 2017 r.w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krzemieniewo w 2017 roku.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami).w związku z § 5 ust. 1 uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określania trybu postępowania
o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zadań z zakresu sportu
(Dz. Urz. Województwa Wlkp. z 2011, Nr 85, poz. 1462)


zarządzam, co następuje:§1.1. Powołuję 3 osobową komisję w składzie:

Longina Szulc – Sekretarz Gminy Krzemieniewo – Przewodnicząca
Katarzyna Spychaj – Rzecznik Prasowy - Członek
Tomasz Stachowiak – Inspektor ds. obsługi klienta, sportu i ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy Krzemieniewo – Członek


2. Zadaniem komisji o której mowa w ust. 1 jest zaopiniowanie oraz ocena zgłoszonych ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Krzemieniewo.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej PietrulaAutor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2017-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2017-01-03 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte