GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

PROTOKÓŁ NR 9/2011 z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 16 maja 2011 r.

Numer dokumentu: 9
Rok: 2011

PROTOKÓŁ NR 9/2011

z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
z dnia 16 maja 2011 r.1. W posiedzeniu brało udział 5 członków Komisji Infrastruktury.


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Regulamin wyróżnienia dla absolwentów Gimnazjum w gminie Krzemieniewo w załączniku nr 2.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza regulaminu wyróżnienia absolwentów Gimnazjum.
4. Zapytania i wolne głosy.
5. Zakończenia.

Ad. 1.

Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji, przedstawiając porządek posiedzenia.


Ad. 2.

Członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji, nie wnosząc żadnych zmian.


Ad. 3.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej jako organizator posiedzenia powitała członków Komisji. Następnie przybliżyła temat, jaki ma być przedmiotem pracy. Po dłuższym przedyskutowaniu za i przeciw, Komisja jednogłośnie zaakceptowała regulamin wyróżnienia
dla absolwentów Gimnazjów w gminie Krzemieniewo. W tym roku nagroda dla wybranych, również będzie przyznana.
Ad. 4.

W trakcie wolnych głosów Radny Piotr Sikorski wnioskował do Komisji, aby ta zebrała wszystkie wnioski, które były przedstawione na poprzednich Komisjach. Po zebraniu tych wniosków wyszczególnić, jakie zadania zostały zrealizowane, a co jeszcze należy zrobić. Tak zebrane informacje przedstawić na najbliższej sesji.
Radny poruszył też sprawę fatalnego stanu ścieżek rowerowych. A dokładnie odcinka Garzyn – Drobnin, który musi zostać poprawiony. W nienajlepszym stanie jest również ścieżka
w Krzemieniewie. Odcinek od p. Maciejczyka do p. Cieśli oraz od p. Cieśli do stacji paliw „Kamil”, także nadaje się do naprawy.
W dalszej części posiedzenia, Komisja dyskutowała odnośnie programów,
Dotyczy to:
- programu „Delfinek”,
- programu nauki pływania,
- regulaminu wyróżnienia absolwentów gimnazjum.
Wobec powyższego zostaną wysłane wnioski do szkół z prośbą o sprawozdanie z realizacji programów w celu omówienia na najbliższym posiedzeniu.

Wróciła także sprawa kwesty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w którą Komisja
chce się zaangażować wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim, zakończyła posiedzenie.Protokółował T.S.

Członkowie Komisji: Przewodnicząca Komisji:

Piotr Sikorski Józefa Adamska
Marek Garbacz

Małgorzata Tarnowska


Alina Kamieniarz


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2011-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte