GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 30/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 29 lipca 2009 r.

Protokoł nr 30/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 29 lipca 2009 r.

Numer protokołu: 30
Rok: 2009

Protokoł nr 30/2009 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 29 lipca 2009 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za I półrocze 2009 r.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 września br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która serdecznie powitała Zastępcę Wójta, Panią Skarbnik oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad. 2. Informację z wykonania budżetu omówiła Skarbnik gminy Pani D.Andrzejewska, która w sposób bardzo szczegółowy przedstawiła zarówno wydatki jak i przychody gminy za I półrocze roku bieżącego w zestawieniu tabelarycznym oraz opisowym odpowiadającym paragrafom klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 2 tegoż protokołu) . Realizacja dochodów budżetowych przebiega zgodnie z założeniami budżetu gminy i wykonana została w 50.85% planu zaś wydatki w 44,62%. Wszystkie zaciągnięte zobowiązania finansowe mają pokrycie w środkach pieniężnych dlatego też, nie było potrzeby angażowania nadwyżki z lat poprzednich.

Najwięcej uwagi poświęcono bieżącym inwestycjom tj. budowie boiska sportowego ORLIK w Garzynie, gdzie inwestycja ta realizowana jest zgodnie z przedstawionym harmonogramem i z całą pewnością ukończenie jej nastąpi jeszcze w tym roku. Nie podjęto żadnych prac na świetlicy w Hersztupowie, boisku sportowym w Górznie, remoncie łazienki przy OSP Krzemieniewo oraz budowie małej oczyszczalni przy Urzędzie Gminy Krzemieniewo. Pozostałe natomiast inwestycje są albo w trakcie realizacji albo po ogłoszonych przetargach.

Ad.3 Kierownik RRG Pan R.Patelka poinformował członków komisji o wszystkich przeprowadzonych oraz nowo rozpoczętych inwestycjach na naszej gminie, zarówno tych, które prowadzone są z urzędu jak i tych które prowadzi Starostwo Powiatowe. Właśnie dobiega końca budowa przez Starostwo Powiatowe w Lesznie, ścieżki rowerowej łączącej Pawłowice z Robczyskiem.

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte