GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 29/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 14 lipca 2009 r.

Protokoł nr 29/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 14 lipca 2009 r.

Numer protokołu: 29
Rok: 2009

Protokoł nr 29/2008 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 14 lipca 2009 r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 13 listopada br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Zastępcę Wójta oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad. 2. Gospodarka ściekowa na terenie naszej gminy omówiona została przez Kierownika RRG Pana R. Patelkę, który nawiązał do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), gdzie wyznaczono aglomerację Krzemieniewo o równoważnej liczbie mieszkańców 7.100 w Rozporzadzeniu Nr 45/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2006 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 52). Swym zasięgiem aglomeracja obejmowała następujace wsie: Krzemieniewo, Garzyn, Kociugi, Pawłowice, Drobnin, Mierzejewo, Hersztupowo, Brylewo, Oporowo, Oporówko, Lubonię, Bojanice, Nowy i Stary Belęcin, Karchowo i Górzno i zakończona być miała oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Lubonia. Nadano nr identyfikacyjny 172 jako niezbędny dla przyszłego raportowania w sporządzanych sprawozdaniach. Ze względu na ogrom budowy sieci kanalizacyjnych, rozbudowy już istniejących oraz koszty z tym związane odstąpiono od programu i postanowiono zmodernizować oraz rozbudować już istniejącą sieć kanalizacyjną.
Najwcześniej, bo do końca roku będzie przygotowana koncepcja dotycząca Pawłowic. Następnie po wykonaniu dokumentacji przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na modernizację oczyszczalni w Garzynie program zostanie opracowany dla Garzyna i to w terminie do połowy przyszłego roku. Dla Krzemieniewa oraz okolicznych miejscowości znajdujących się w południowej części gminy, program opracowany zostanie do końca roku 2010.
Gmina będzie również tworzyła program dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Nastąpi to po uprzednim przygotowaniu koncepcji gospodarki ściekowej, która na dzień dzisiejszy jest opracowywana. Przewiduje się, że wspierane będą inwestycje w tych miejscowościach, w których w przyszłości nie będzie sieci kanalizacyjnej - są to Stary i Nowy Belęcin.
W chwili obecnej prowadzone są prace geologiczne nad budową na gruntach komunalnych małej oczyszczalni dla Urzędu Gminy oraz dwóch budynków sąsiadujących z urzędem. Oddanie jej przewiduje się w roku 2010 i jednocześnie będzie to początek budowy kanalizacji na terenie Gminy Krzemieniewo.
Ad.3 W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli wszyscy członkowie komisji, pytając o wykaz firm, które otrzymały zezwolenia na wywóz nieczystości z naszego terenu oraz wskazanie oczyszczalni, do których można je wywieź. Czy rolnik może świadczyć takie usługi ? Odpowiedź została udzielona przez Kierownika RRG, który wyszczególnił 2 firmy posiadające aktualne zezwolenia. Jest to Firma Wielobranżowa. Wywóz Nieczystości - Iwona Leszczyńska, . Lubiń, ul.Mickiewicza 5, kod. 64-010 Krzywiń oraz SKR Nowy Belęcin. Są to firmy upoważnione do świadczenia tego typu usług i nikt więcej, żaden rolnik zrobić tego nie może. Nieczystości wywożone być mogą na oczyszczalnię w Rokosowie i Poniecu, względnie inną, która je przyjmie w ramach swoich zadań.
Ze względu na wyczerpanie tematu posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokołowała: Przewodnicząca:
Krystyna Dziedzic Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte