GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 26/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 16 marca 2009 r.

Protokoł nr 26/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 16 marca 2009 r.

Numer protokołu: 26
Rok: 2009

Protokoł nr 26/2009 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 16 marca 2009 r.


Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2009 .
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16 marca br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu (lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu).

Ad. 2. Realizację budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2008 omówiła Pani Skarbnik Gminy, przedstawiając zarówno dochody jak i wydatki według poszczególnych działów budżetowych (załącznik nr 2 do protokołu). Każdy z członków komisji otrzymał wcześniej omawiane materiały i to bardzo umożliwiło im szczegółową analizę. W sprawach budzących wątpliwości, w trakcie przedstawiania informacji członkowie komisji zadawali pytania, na które na bieżąco otrzymywali wyjaśnienia.
Planowane dochody na rok 2008 wyniosły 18.457.120,- zł i zrealizowane zostały w 100,17% co wyniosło 18.487.579,64 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 19.561.120,- zł i zrealizowano je w 94,32 % co stanowiło kwotę 18.451.498,71 zł.
Największym wydatkiem inwestycyjnym okazałą się budowa boiska sportowego w Krzemieniewie realizowanego w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.
Na jego budowę otrzymano pomoc finansową w kwocie 333.000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego, tyle samo otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego, zaś pozostałe koszty na jego ukończenie wynosiły 757.446,08 zł i w całości sfinansowane zostały ze środków własnych gminy.
W roku 2008 Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczka ta niezbędna była do realizacji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani.
Poza tym, Wójt Gminy poinformował wszystkich o budowie następnego boiska sportowego w Garzynie ORLIK 2012 na działkach ANR pomiędzy Szkołą i Przedszkolem, a salą gimnastyczną.

Ad. 3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pan A.Hofman – który nawiązując do budowy boiska, poinformował członków o negatywnej opinii społeczności wsi Drobnin co do zasadności jej lokalizacji. Bardziej uzasadniona byłaby budowa w obrębie szkoły, która i tak skupia młodzież wsi Garzyn.
Z tą opinią nie zgodzili się i członkowie komisji i Pan Wójt, który poinformował, iż już w najbliższych dniach zostaną dopełnione wszystkie formalności dotyczące przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu. Szkoła w Drobninie ma salę gimnastyczną, która w całości zaspakaja potrzeby młodzieży i nierealne byłoby tworzenie nowych ośrodków sportowych, które po wybudowaniu okazały by się zbędne.
- Pani M.Kamyczek – proponuje podjęcie uchwały odnośnie ujednolicenia opłat za korzystanie z sal wiejskich. Ponieważ Rady inaczej traktują swoich mieszkańców, inaczej mieszkańców innych wsi a jeszcze inaczej mieszkańców spoza gminy pobierając od każdego inną kwotę - stąd ta propozycja.

Ze względu na wyczerpanie tematu, posiedzenie komisji zostało zamknięte.Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte