GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 23/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 01 grudnia 2008 r.

Protokoł nr 23/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 01 grudnia 2008 r.

Numer protokołu: 23
Rok: 2008

Protokoł nr 23/2008 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 01 grudnia 2008 r.


Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie projektu budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2009.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 01 grudnia br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała zaproszonych gości oraz wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu (lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu).

Ad. 2. Projekt budżetu na rok 2009 przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani D. Andrzejewska omawiając planowane dochody i wydatki w poszczególnych działach budżetowych. Jest budżetem równoważnym, tzn., że zakłada realizację dochodów i wydatków w kwocie równej 17.950.000,- zł.
Ustala się dochody bieżące w kwocie 17.626.700,- zł oraz dochody majątkowe w kwocie 323.300,- zł. Natomiast wydatki obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 14.631.663,- zł
- roczne wydatki majątkowe w kwocie 2.030.000,- zł i
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 1.288.337,- zł
Tworzy się również rezerwę ogólną w kwocie 71.945,- zł oraz rezerwę celową w wysokości 350.000,- zł na zadania inwestycyjne oraz realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Szczegółowy wykaz planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiony został w projekcie budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2009, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokołu.
Program planowanych inwestycji w roku 2009 przedstawił Wójt Gminy – Pan A.Pietrula, który opracowany został na podstawie wniosków zgłaszanych przez poszczególnych radnych, komisje i sołectwa. Zadania te dotyczyć będą przede wszystkim budowy dróg, ciągów pieszo jezdnych, ich modernizację oraz budowę oświetlenia ulicznego. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych przedstawia załącznik do projektu budżetu. Zaplanowano również inwestycje wspólne wraz ze Starostwem Leszczyńskim na kwotę 200.000,- zł i dotyczą:
- przebudowy drogi powiatowej Oporowo – Oprówko
- modernizacji drogi powiatowej Pawłowice – Kociugi
- przebudowę skrzyżowania w Brylewie (wylot na Bielawy).
Wszyscy członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem projektu budżetu.
- 2 -


Ad. 3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pan P.Sikorski, który wnioskował o rezerwę środków na budowę placu zabaw przy Panu Szkudlarczyku
- pytanie nr 2 – czy przeznaczono jakiekolwiek środki na zagospodarowanie terenu przy ORLKU ? Odpowiedzi udzielił Pan Wójt – tak, są. Ma być przedstawiony kosztorys w którym oprócz utwardzenia przewidujemy dodatkowo jeszcze kilka lamp, zakup krzewów i zatrudnienie pracownika przez okres co najmniej 10 lat.
- Pan A.Hofmn – czy jest planowany zakup aszki na polne drogi ? Sprawa ta jest w dalszym ciągu otwarta –stwierdził kierownik RRG Pan R.Patelka. Przyjmujemy zgłoszenia od sołtysów i dopiero w chwili, gdy będzie wiadomo o ilości transportów, wtedy rozdzielimy w zależności od potrzeb.
- Pan L.Kruk – proponuje wyczyszczenie stawu przy ul.Sportowej. Taka praca jest bardzo kosztowna stwierdził Wójt a stawów takich jak w Krzemieniewie mamy kilka.
- R.Sobecki – proponuje przebudowę ulicy od sali sportowej w Drobninie. Jest to droga gminna i jakakolwiek przebudowa jej, jest po prostu niemożliwa.

Ze względu na wyczerpanie tematu, posiedzenie komisji zostało zamknięte.Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte