GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 20/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 25 września 2008 r.

Protokoł nr 20/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 25 września 2008 r.

Numer protokołu: 20
Rok: 2008

Protokoł nr 20/2008 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 25 września 2008 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Realizacja wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 września br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która serdecznie powitała Pana Wójta, Zastępcę, Skarbnik oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad. 2. Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. omówiła Skarbnik gminy Pani D.Andrzejewska, która w sposób bardzo szczegółowy przedstawiła zarówno wydatki jak i przychody gminy za I półrocze roku bieżącego. Informacja stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy została rozesłana wszystkim członkom komisji w celu lepszego zapoznania się z nią i przeanalizowania poszczególnych rozdziałów. Najwięcej uwagi poświęcono bieżącym inwestycjom tj. budowie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Nowym Belęcinie oraz budowie boiska sportowego ORLIK w Krzemieniewie. Jedna i druga inwestycja realizowana jest zgodnie z przedstawionym harmonogramem i z całą pewnością ukończenie ich nastąpi jeszcze w tym roku. Nie podjęto żadnych prac na ulicy Spółdzielczej, której przebudowa uzależniona jest od modernizacji sieci gazowej i na którą w budżecie gminy przeznaczono 300.000,- zł.

Bardzo dużo uwagi poświęcono powstaniu nowej świetlicy w Krzemieniewie, którą uprzednio komisja wskazała nad remizą strażacką. Pan Wójt przedstawił swoje stanowisko, że ze względu na brak środków finansowych na jej ukończenie, postanowiono po rozmowach przeprowadzonych z Panią A.Weber otworzyć ogólnodostępną świetlicę o wyznaczonych sekcjach sportowych w Gminnym Centrum Kultury. Pracować będzie 2-3 razy w tygodniu – w zależności od potrzeb, z możliwością działania 1 x w tygodniu poza Krzemieniewiem. Działalność boiska sportowego , na którym zatrudniony zostanie przez okres 10 lat trener sekcji sportowej oraz otwarcie tej świetlicy powinny rozwiązać potrzeby tutejszej młodzieży.
W budżecie gminy na rok 2009 nie przewiduje się środków pieniężnych na remont pomieszczeń nad remizą strażacką.

Ad.3 Kierownik RRG Pan R.Patelka poinformował członków komisji o nowym autobusie, który gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej a odbiór jego nastąpi jeszcze w miesiącu październiku.

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.


Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte