GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 15/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 03 kwietnia 2008 r.

Protokoł nr 15/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 03 kwietnia 2008 r.

Numer protokołu: 15
Rok: 2008

Protokoł nr 15/2008 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 03 kwietnia 2008 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2007.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 03 kwietnia br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Pana Wójta, Panią Skarbnik oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Realizację budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2007 omówiła Pani Skarbnik Gminy przedstawiając zarówno dochody jaki i wydatki według poszczególnych działów budżetowych (załącznik nr 2 do protokołu). Każdy z członków komisji otrzymał wcześniej omawiane materiały i to umożliwiło im szczegółową analizę. W sprawach budzących wątpliwości w trakcie przedstawiania informacji członkowie komisji zadawali pytania na które, na bieżąco odpowiadała Pani Skarbnik.
Wszyscy członkowie komisji stwierdzili jednomyślnie, że budżet gminy realizowany był w sposób najbardziej prawidłowy o czym świadczy wypracowana na koniec roku 2007 nadwyżka w kwocie 191.988,86 zł. Dodając do niej nadwyżkę z lat poprzednich uzyskuje się skumulowaną nadwyżkę w kwocie 1.104.273,67 zł.
W ciągu roku Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie wydatków nie wygasających tj;
- na zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 50.000,0 zł
- budowę sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie na koncie której figuruje kwota 548.643,92 zł.
Ponadto Wójt poinformował o pierwszym w tym roku przetargu na budowę drogi Polnej w Krzemieniewie w stronę P.Kruka. Jest to dalsza nitka rozpoczętej w roku ubiegłym pracy a przeprowadzi ją ta sama firma, która robiła część pierwszą.

Ad.3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pan P.Sikorski, który poprosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej własności sieci wodociągowej we wsi Garzyn. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który stwierdził, iż w roku 1992 Gmina otrzymała decyzję komunalizacyjną na mocy której stała się właścicielem całej sieci wodociągowej w Gminie Krzemieniewo a tym samym i w Garzynie. Po przeprowadzonej rozmowie z dyrektorem OHZ Garzyn okazało się, że aportem Agencja Rolna tę samą sieć wodociągową wraz z hydrofornią przekazała dla OHZ jako część składową nieruchomości. Otrzymaliśmy również z OHZ operat szacunkowy sieci, w której wartość odtworzeniowa szacowanych rurociągów opiewa na kwotę 66 tys. zł. Jest to kwota tak duża, że Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie, który jest eksploatatorem ujęcia wód i posiada pozwolenie wodno-prawne do końca 2017 r. na pobór wód podziemnych z ujęcia Górzno, powyższą kwotę przeznaczy na budowę nowej nitki wodociągowej w Garzynie.Również na dzień 31 grudnia 2007 r. gmina nie miała do spłaty żadnych kredytów ani pożyczek.


Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.


Protokołowała: Przewodnicząca:
Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte