GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 14/2008 z wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 03 marca 2008 r.

PROTOKÓŁ NR 14/2008 z wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 03 marca 2008 r.

Numer protokołu: 14
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 14/2008
z wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 03 marca 2008 r.

W posiedzeniu brało udział 3 członków Komisji Infrastruktury Społecznej oraz 7 członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zakończenie.


Ad.1. Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.

Ad. 2. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej jako organizator posiedzenia powitała członków Komisji i przedstawiła temat jaki ma być przedmiotem pracy Komisji. W toku dyskusji związanej z działalnością Gminnego Centrum Kultury członkowie Komisji przedstawiali swoje propozycje i spostrzeżenia związane z prowadzeniem różnych form zajęć, imprez oraz wykorzystaniem bazy przez Gminne Centrum Kultury.

Ad. 3. Członkowie Komisji proponowali po raz kolejny, aby informacje dotyczące organizowanych różnego rodzaju imprez, konkursów itp. przesyłać do wiadomości społeczności gminnej oraz organizacji pozarządowych. Uwagę zwrócono na rozwinięcie współpracy z wszystkimi szkołami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy takimi jak Koła Emerytów, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, Sołtysów itp. nie tylko poprzez informację zamieszczoną w gazetce gminnej ale także przez sołtysów, szkoły oraz placówki handlowe. Przepływ informacji do mieszkańców gminy jest niejednokrotnie za mały, w związku z czym proponuje się, aby formę współpracy wybierała osoba która konkurs ogłosiła. Radni zgłosili problem przedstawiany przez pewne grupy społeczne, że nie zawsze konkursy są właściwie oceniane, w związku z tym sugerują odpowiedni i zmieniający się dobór komisji.
Proszą o większe zaangażowanie w organizację imprez proponowanych przez GCK dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Organizowanie w świetlicach wiejskich w czasie ferii letnich zajęć przez pracownika GCK, w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Należy wykorzystać w tym celu także studentów wyższych uczelni z terenu Leszna w ramach praktyk lub na innych zasadach.
Pod dyskusję poddano także funkcjonowanie od dnia 1 października br. ogólnodostepnej świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie z przeznaczeniem na zajęcia dla młodzieży .
Komisje postanowiły ze wspólnego posiedzenia skierować wnioski do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady.

Wypracowane wnioski
Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego dotyczące pracy Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

1. Uruchomienie z dniem 1 października br. ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Krzemieniewo w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
2. Rozwinięcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. ze szkołami, placówkami oświatowymi.
3. Lepszy przepływ informacji dla społeczności gminnej o organizowanych konkursach, imprezach środowiskowych itp. poprzez gazetę lokalną, sołtysów, placówki oświatowe, handlowe i inne zaproszenia i ogłoszenia.
4. W miarę możliwości zmienny skład członków komisji oceniających konkursy przeprowadzane przez GCK w Krzemieniewie.


Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczące obu Komisji dziękując wszystkim zakończyły posiedzenie.


Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek

Wypracowane wnioski Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego dotyczące pracy Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

5. Rozwinięcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. ze szkołami, placówkami oświatowymi.
6. Lepszy przepływ informacji dla społeczności gminnej o organizowanych konkursach, imprezach środowiskowych itp. poprzez gazetę lokalną, sołtysów, placówki oświatowe, handlowe i inne zaproszenia i ogłoszenia.
7. W miarę możliwości zmienny skład członków komisji oceniających konkursy przeprowadzane przez GCK w Krzemieniewie.
8. Uruchomienie z dniem 1 października br. ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Krzemieniewo w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczące obu Komisji dziękując wszystkim zakończyły posiedzenie.
Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek


Krzemieniewo, 2008-03-03

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzemieniewo
P a n
Stanisław Osięgłowski
Wypracowane wnioski Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego dotyczące pracy Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie

1. Rozwinięcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. ze szkołami, placówkami oświatowymi.
2. Lepszy przepływ informacji dla społeczności gminnej o organizowanych konkursach, imprezach środowiskowych itp. poprzez gazetę lokalną, sołtysów, placówki oświatowe, handlowe i inne zaproszenia i ogłoszenia.
3. Weryfikacja ocen przeprowadzanych konkursów poprzez odpowiedni i zmieniający się dobór członków komisji oceniających.
4. Uruchomienie z dniem 1 października br. ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Krzemieniewo w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte