GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 13/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 13 luty 2008 r.

Protokoł nr 13/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 13 luty 2008 r.

Numer protokołu: 13
Rok: 2008

Protokoł nr 13/2008 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 13 luty 2008 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja z realizacji Projektu „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” – przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 13 luty br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała przedstawicieli MZO Leszno oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Informację z realizacji Projektu Gospodarki Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim omówili przedstawiciele MZO Leszno w świetle obowiązujacych przepisów prawnych. Zadanie to jest niezwykle ważne, z uwagi na budowę wspólnego, komleksowego systemu gospodarki odpadami na szczeblu międzygminnym, którego centralnym punktem będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Ze względu na olbrzymie koszty eksploatacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, Gmina Krzemieniewo przystąpiła do współpracy i jest jedną z osiemnastu gmin, która należy do subregionu leszczyńskiego. Projekt ten składa się z dwóch zadań:
1. zadanie nr 1: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani oraz stacji przeładunkowych w Goli i Rawiczu i budowa kompostowni odpadów zielonych w Koszanowie pod Śmiglem
2. zadanie nr 2: zamknięcie i rekultywacja trzynastu gminnych składowisk odpadów na terenie subregionu leszczyńskiego.
Na powyższe zadania został ogłoszony przetarg w wyniku którego proponowane ceny znacznie przekroczyły planowany budżet . W związku z powyższym nastąpiło unieważnienie postępowania przetargowego a Jednostka realizująca projekt podzieliła budowę Zakładu na kilka zadań mniejszych, na które już przeprowadzono przetarg, natomiast dwa inne czekają na rozstrzygnięcie. Omówiono również działalność MZO oraz zakres usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo.
Sytuację dotyczącą w/w tematu na terenie naszej gminy omówił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan R.Patelka na podstawie analiz przeprowadzonych w oparciu o wykazy podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych z MZO Leszno i REMONDIS Poznań (załacznik nr 2 do protokołu).

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.


Protokołowała: Przewodnicząca:
Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte