GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 12/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 23 stycznia 2008 r.

Protokoł nr 12/2008 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 23 stycznia 2008 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2008


Protokoł nr 12/2008 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 23 stycznia 2008 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie planu pracy komisji na rok 2008.
3. Informacja o zamierzonych inwestycjach.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 23 stycznia br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała wszystkich uczestników posiedzenia - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad. 2. Tematem dzisiejszego posiedzenia komisji było omówienie planu pracy komisji na rok 2008. Będą to tematy typowo związane z działalnością komisji, a dotyczyć będą:
- wysypiska śmieci w Trzebani – stan aktualny i perspektywy. Zakończenie działalności wysypiska w Krzemieniewie i jego rekultywacja.
- Oczyszczalni ścieków – perspektywy na lata przyszłe
- Problemów bezrobocia – analiza rynku pracy na terenie gminy
- Turystyki gminy – baza i możliwości rozwoju
- Potrzeb rolnictwa – Izba Rolnicza i jej zadania
- Wykorzystania obiektów komunalnych dla potrzeb kulturalnych i innych przez mieszkańców gminy
- Dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej
- Gospodarki wodnej na terenie gminy
- Oceny stanu dróg i mostów na potrzeby inwestycyjne
- Oceny wykonania budżetu za rok 2007
- Przeglądu inwestycji bieżących
- Wniosków do budżetu na rok 2009
- Placu zabaw i obiektów sportowych

Ad.3. Najważniejsze zadania inwestycje w roku 2008 omówione zostały przez z-cę Wójta Pana R.Patelkę.i dotyczą:
- budowy boiska sportowego w Krzemieniewie, którego koszt całkowity wynosić będzie około 1 mln zł, z czego projekt i dokumentację oraz 660 tys.zł daje ministerstwo, zaś gmina uczestniczyć będzie w 1/3 kosztów.
- Budowy sali gimnastycznej przy szkole w Nowym Belęcinie
- Rozpoczętego od połowy stycznia remontu urzędu gminy
- Zakupu samochodu dla pracowników grupy remontowej
- Remontu dróg – zadania wspólne z Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie
(dokończenie ścieżki rowerowej do Mierzejewa, remont drogi w Górznie, zakończenie ronda w Krzemieniewie i budowa chodnika przy Panu Tomińskim w Pawłowicach.
Ad.4. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pani M.Kamyczek, która prosiła o zamontowanie nowych tablic na ulicy Lipowej i Modrzewiowej.
- Pan P.Sikorski – zwrócił uwagę na brak koszy ulicznych na całym PrzylesiuII w Krzemieniewie
- Pan K.Hylak również prosił o ustawienie kosza przy sklepie Pani Gajewskiej w Bojanicach.

Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone.


Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte