GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwaław sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym.

Uchwaław sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym.

Numer uchwały: 64
Numer sesji: X
Rok: 2007

U c h w a ł a Nr X/65/07
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 06 grudnia 2007 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr 954 o powierzchni około
200 m2 zapisanej w Sądzie Rejonowym w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych KW
Nr 29235 firmie Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Skierniewickiej 10a.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

dr inż. Stanisław Osięgłowski


U z a s a d n i e n i e

Część działki nr 954 położonej w Krzemieniewie o powierzchni około 200 m2 zabudowana jest wieżą o wysokości 70 m wraz z urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w dziedzinie telefonii komórkowej. W związku z powyższym, zgodnie z art.37 ust.3 postanawia się pozytywnie przychylić do wniosku i w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat wydzierżawić w/w część działki z przeznaczeniem j.w dla celów publicznych.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte