GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi KRZEMIENIEWO dla wprowadzenia terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Uchwała Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi KRZEMIENIEWO dla wprowadzenia terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Numer uchwały: 47
Numer sesji: VIII
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VIII/ 47 /2007
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi KRZEMIENIEWO dla wprowadzenia terenu usług, obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§1.
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Krzemieniewo dla wprowadzenia terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

§2.
Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały.
§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.
§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte