GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium


Krzemieniewo, dnia 09.08.2007r.OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Na podstawie art. 11 pkt 10, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo w dniach od 24.08.2007r. do 25.09.2007r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.09.2007r. w sali nr 34, Urzędu Gminy Krzemieniewo o godz. 9 00.Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzemieniewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2007r.

Wójt Gminy Krzemieniewo
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzemieniewo dnia 09.08.2007r., zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia 17.10.2007r.


Krzemieniewo, dnia 17.10.2007r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte