GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Ochrona środowiska » Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
655369490
Urząd Gminy pokój nr. 26

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.2081 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U . 2016.71. t. j. z dnia 2016.01.18)
Opis procedury:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się do kierownika bądź do sekretariatu w Urzędzie Gminy.
Potrzebne dokumenty:
Wniosek powinien zawierać dane inwestora oraz pełnomocnika a także dane składanego dokumentu.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie , oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie
2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w trzech egzemplarzach wraz z jego zapasem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych
3. Karta informacyjna przedsięwzięcia- w trzech egzemplarzach wraz z jego zapasem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych
Opłaty:
Opłata skarbowa 205 zł
Pełnomocnictwo 17 zł
Okres oczekiwania:
Minimum 65 dni
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terenie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
-Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ochrona środowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte