GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Ochrona środowiska » Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
655369490
Urząd Gminy pokój nr. 26

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:
Na podstawie art.50, 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U z 2018 r. poz.1945, ze zm.)
Opis procedury:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego składa się do kierownika bądź do sekretariatu w Urzędzie Gminy.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musi zawierać:
• Oznaczenie terenu i jego granic
• Zagospodarowanie terenu
• Charakterystyka planowanej zabudowy
• Zapotrzebowanie w infrastrukturę techniczną
• Dane charakteryzujące wpływ na środowisko
Potrzebne dokumenty:
Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, której wniosek dotyczy oraz datę składanego wniosku.
Do wniosku należy dołączyć także :

1. 2 egz. Mapy zasadniczej lub mapy katastralnej z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy
2. Graficzne przedstawienie inwestycji- koncepcja architektoniczna, urbanistyczna
3. Umowy z jednostkami gwarantującymi uzbrojenie terenu, w przypadku istniejących sieci zapewnienie
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
5. W momencie składania wniosku uiścić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego i jednostek budżetowych
6. Pełnomocnictwo inwestora do działania w jego imieniu (opłata skarbowa 17,00zł)
7. Wypis z ewidencji gruntów o pełnej treści dla działek stanowiących teren inwestycji.

Opłaty :
W momencie składania wniosku uiścić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego i jednostek budżetowych
Pełnomocnictwo inwestora do działania w jego imieniu (opłata skarbowa 17,00zł)
Okres oczekiwania:
Do 65 dni
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terenie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
-


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ochrona środowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte