GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Działalność gospodarcza » Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości


Urząd Gminy pokój nr 23, tel. 655369253
Podstawa prawna
• art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
• art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
Opis procedury:
W przetargu może wziąć udział każdy zainteresowany kupnem nieruchomości.
Procedura sprzedaży nieruchomości komunalnych wszczynana jest z urzędu lub na wniosek zainteresowanego:
• wniosek o przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym
• wniosek o przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Potrzebne dokumenty
Wniosek o sprzedaż nieruchomości
Opłaty
Bez opłat
Termin odpowiedzi
Do 30 dni
Tryb odwoławczy
Nie ma trybu odwoławczego
Uwagi
Sprzedaż nieruchomości następuje na wniosek osoby zainteresowanej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia trwa około 6 miesięcy. Na zbycie nieruchomości każdorazowo wyraża zgodę Rada Gminy w drodze uchwały.
Nieruchomość może być zbyta bezprzetargowo, jeżeli:
1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,
2. zbycie następuje miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego,
3. jest zbywana na rzecz osób prowadzących działalność charytatywną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,
4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
5. nabywa ją jej użytkownik wieczysty,
6. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,
7. stanowi wkład niepieniężny do spółki /aport/,
8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na terenie której jest położona,
9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,
10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej,
11. jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, realizowanych przez podmioty dla których są to cele statutowe, a także gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość, na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Działalność gospodarcza
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte