GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Akta Urzędu Stanu Cywilnego  » Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiskaUrząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy pokój nr 3, tel. 655360016

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 10 ze zm.).
Opis procedury:Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
na imię lub nazwisko używane,
na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Potrzebne dokumenty:Dokument tożsamości (do wglądu).
Wniosek, który zawierać musi:
dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
nr PESEL,
imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
adres do korespondencji wnioskodawcy,
uzasadnienie,
oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
Opłaty:37 zł – za decyzję za zmianę imienia lub nazwiska


Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

Okres oczekiwania:Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Krzemieniewie.

Uwagi:Brak.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Akta Urzędu Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte