GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Akta Urzędu Stanu Cywilnego  » Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonuUrząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy pokój nr 3, tel. 655360016

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473).
Opis procedury:Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są :

pozostały małżonek(ka),
krewni zstępni,
krewni wstępni,
krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Potrzebne dokumenty:Karta zgonu wydana przez lekarza.
Dokument tożsamości osoby zmarłej.
Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (do wglądu).
Opłaty:Brak.

Okres oczekiwania:Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:Brak.

Uwagi:Brak.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Akta Urzędu Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte