GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Akta Urzędu Stanu Cywilnego  » Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiegoUrząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy pokój nr 3, tel. 655360016


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
Opis procedury:Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

O wydanie zezwolenia należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego przed, którym mają być złożone oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego.

Potrzebne dokumenty:Dokument tożsamości (do wglądu).
Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Dokument uzasadniający powód skrócenia terminu.
Opłaty:39 zł – za wydanie zezwolenia


Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

Okres oczekiwania:Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku odmowy wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Odmowa następuje
w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Krzemieniewie.

Uwagi:Brak.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Akta Urzędu Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte