GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Akta Urzędu Stanu Cywilnego  » Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiegoUrząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy pokój nr 3, tel. 655360016
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
Opis procedury:Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Potrzebne dokumenty:Dokument tożsamości (do wglądu).
Opłaty:11 zł – od czynności urzędowej


Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

Okres oczekiwania:Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza gminą Krzemieniewo, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Tryb odwoławczy:Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Krzemieniewie.

Uwagi:Brak.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Akta Urzędu Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte