GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Numer dokumentu: RRG. 6733.4.3.2017
Rok: 2017

Krzemieniewo, dnia 24 listopada 2017 r. RRG. 6733.4.3.2017 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 12 października 2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkpolskie na następujących działkach: Obręb Mierzejewo dz. nr ewid.: 87/2, 83/5 oraz w części: 36/2 Obręb Lubonia dz. nr ewid.: w części: 56 Obręb Oporówko dz. nr ewid.: 61, 62, 63 oraz w części: 213, 203/3, 196, 47 Obręb Oporowo dz. nr ewid.: w części: 58, 101 Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski i dowody w tej sprawie, w terminie w terminie 14 dni tj. od 29.11.2017 r. do 12.12.2017 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: - zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzemieniewie - zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzemieniewie - umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie oraz w miejscu publicznym w miejscowości Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, Lubonia Wywieszono dnia 28.11.2017 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2017-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte