GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.2.17.2015
Rok: 2017

Krzemieniewo, dnia 10 marca 2017 r.

RRG.6220.2.17.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 10.03.2017 r. zakończono
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia znak: RRG.6220.2.2015 polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej z obiektami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 536 obręb Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski
i dowody w tej sprawie, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń – w Urzędzie Gminy Krzemieniewo – Referacie Rozwoju Gospodarczego – pok. 27,
w godzinach 8.00 do 13.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscu publicznym w miejscowości
Krzemieniewo


Wywieszono dnia 10.03.2017 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2017-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte