GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego

Numer dokumentu: RRG.6220.5.8.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 16 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). zawiadamiam, że w dniu 16.12.2016 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia znak: RRG.6220.5.2016 polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na mieszalnię tynków i farb budowlanych, planowanego do realizacji na dz. nr 526/4 i 528/3 w obrębie Krzemieniewo gm. Krzemieniewo. Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski i dowody w tej sprawie, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń – w Urzędzie Gminy Krzemieniewo – Referacie Rozwoju Gospodarczego – pok. 27, w godzinach 8.00 do 13.00. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: - zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo http://bip.krzemieniewo - umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, w miejscu publicznym w miejscowości Krzemieniewo Wywieszono dnia 16.12.2016 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte