GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVII/ 117/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 07 wrzesnia2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod staw na okres powyżej 3 lat.

UCHWAŁA NR XVII/ 117/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 07 wrzesnia2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod staw na okres powyżej 3 lat.

Numer uchwały: 117
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XVII/ 117/2016
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 07 wrzesnia2016r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod staw na okres powyżej 3 lat.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2015r, poz. 1774) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 10 lat, gruntu położonego w miejscowości Krzemieniewo oznaczonego jako dz. nr 176/1 o pow. 0.37 ha przeznaczonego pod staw, stanowiącego własność gminy Krzemieniewo.
2. Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w ust. 1, w sposób graficzny przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
_______________________

Uzasadnienie

Uchwały Nr XVII/117/2016

Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 07 września 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod staw na okres powyżej 3 lat


Przedmiotowy grunt przeznaczony pod staw zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 176/1 w miejscowości Krzemieniewo i stanowi własność Gminy Krzemieniewo. Dzierżawa tego gruntu pozwoli na jego zagospodarowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, a jednocześnie poprawi atrakcyjność terenu. Ponadto daje możliwość zwiększenia dochodu gminy poprzez stały wpływ środków finansowych w postaci opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego.

W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości zasobu gminnego, zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady Gminy. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte