GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej

Numer dokumentu: RRG.6220.5.6.2015
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 21 kwietnia 2016 r.

RRG.6220.5.6.2015


OBWIESZCZENIE
o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

Wójt Gminy Krzemieniewo

zawiadamia

że w dniu 21 kwietnia 2016 r. na wniosek Pana Szymona Roszkiewicza zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo; Pana Łukasza Roszkiewicza zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo; Pana Bartosza Roszkiewicza zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo; Pani Marleny Roszkiewicz zam. Nowy Belęcin 7, 64-120 Krzemieniewo została wydana
i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak: RRG.6220.5.2015 polegającego na budowie obory wolno stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 264,
w miejscowości Nowy Belęcin, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym postanowienie wyrażające opinię przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34 w pokoju nr 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscu publicznym w miejscowości
Nowy Belęcin


Wywieszono dnia 22.04.2016 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte